Rss

Archiwum ‘Instrukcja Ppoż’

2

Ewakuacja mienia 1st Lip 2011

Kierujący działaniem ratowniczym wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczególnych części budynku. Ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji mienia, określając sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ratowania ludzi.
 
 

Read More
0

Podstawy ewakuacji 1st Lip 2011

Najważniejszą częścią akcji ratowniczej, której muszą być podporządkowane inne czynności, jest ratowanie życia ludzki czyli ich ewakuacja z miejsc objętych pożarem lub zagrożonych rozprzestrzenieniem się tam pożaru oraz udzielenie ewentualnej pomocy medycznej. Wszyscy użytkownicy obiektu powinni dokładnie znać wszystkie drogi ewakuacyjne oraz możliwości wydostania się z pomieszczenia, w którym pracują lub przebywają.

Read More

Najciekawsze zdjęcia

Kategorie

Mini Galeria

Gaszenie pożaru Pgorzelisko Pożar budynku Pożar budynku Pożar lasu Pożar trawy