Rss
1

Zasady postępowania w przypadku pożaru

W przypadku zauważenia pożaru należy przede wszystkim zachować spokój i  nie wywoływać paniki. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań trzeba ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić możliwe drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń oraz ludzi przebywających w budynku. Następnie natychmiast zaalarmować straż pożarną telefonicznie (tel. 998 lub 112) oraz poprzez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego jeśli budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru.

 

Sposób postępowania powinien być zgodny z ustalonymi procedurami postępowania podczas pożaru. Procedury takie znajdują się na „tablicy” „Instrukcja postępowania na wypadek pożaru”, która powinna się znajdować praktycznie w każdym budynku i zawierać m.in. wykaz numerów alarmowych oraz w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jeśli została taka opracowana.

Główne zasady zachowania się w przypadku pożaru:

 • Informację o powstałym pożarze przekazać właścicielowi lub administratorowi obiektu,
 • Przeprowadzić ewakuację zagrożonych znajdujących się w strefie pożaru do przewidzianego rejonu ewakuacji w taki sposob aby nie wywołać paniki,
 • Odłączyć energie elektryczną poprzez wciśnięcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu lub innego wyłącznika,
 • Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy zacząć gasić pożar gaśnicami i hydrantami /w zależności od tego jakie urządzenia mamy do dyspozycji/ wspólnie z osobami znajdującymi się w sąsiedztwie pożaru,
 • W przypadku zagrożenia wycofać się z zagrożonej strefy i czekać na przybycie jednostek państwowej straży pożarnej,
 • Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje właściciel obiektu lub osoba przez niego upoważniona,
 • Po przybyciu wspomnianych wyżej jednostek personel zobowiązany jest do współpracy z dowódcą akcji ratowniczej.
 • W pierwszej kolejności należy ratować życie ludzi, a następnie mienie jeśli warunki pożarowe na to pozwalają,
 • Nie otwierać bez wyraźnej konieczności drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenienie się pożaru,
 • Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których jest pożar /tylko w uzasadnionych przypadkach/ należy być szczególnie ostrożnym. Najlepszym rozwiązaniem jest schowanie się za ścianę od strony klamki drzwi i zasłonięcie twarzy,
 • Gdy musimy wejść do zadymionego pomieszczenia, należy ograniczać ilość wdychanego dymu. Aby to osiągnąć należy poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotna szmatką, kawałkiem mokrego materiału.

Uwaga: nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.

Szczegółowe zalecenia dotyczące zachowania się podczas pożaru powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, i z jej postanowień należy przede wszystkim przestrzegać.Kategoria: Instrukcja Ppoż

1 Comment to “Zasady postępowania w przypadku pożaru”

Add Comments (+)

 1. precik pisze:

  Bardzo fajna strona, dziękuję bardzo za wszystkie informacje które tutaj znalazłem.

Leave a Reply

CommentLuv badge

Najciekawsze zdjęcia

Kategorie

Mini Galeria

Gaszenie pożaru Pgorzelisko Pożar budynku Pożar budynku Pożar domu wypalanie