Rss
2

Ewakuacja mienia

Kierujący działaniem ratowniczym wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczególnych części budynku. Ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji mienia, określając sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ratowania ludzi.

 

 

Ewakuację mienia prowadzi się w następujących przypadkach:
•    Kiedy jest ono bezpośrednio zagrożone i nie ma szans na uchronienie go przed zniszczeniem,
•    Utrudnia dostęp do ognisk pożaru lub przeszkadza w prowadzeniu akcji ratowniczej,
•    Jest materiałem palnym w związku, z czym ułatwia lub powoduje rozprzestrzenianie się ognia,
•    Ze względu na duży ciężar i działanie temperatury osłabiona zostaje wytrzymałość nośna stropów i powstaje zagrożenie zawalania się konstrukcji,

W pierwszej kolejności należy ewakuować mienie najcenniejsze lub to, które może spowodować niebezpieczeństwo pod wpływem działania ognia lub temperatury. Ewakuowane mienie należy składać w miejscu wyznaczonym przez kierującego akcją. Niedopuszczalne jest składowanie go w przejściach ewakuacyjnych, na drogach dojazdowych do: budynków objętych działaniami ratowniczymi, punktów czerpania wody itp. Do przechowywania ewakuowanych dokumentów i innych cennych rzeczy można wykorzystać samochody pracowników.Kategoria: Instrukcja Ppoż

2 Comments to “Ewakuacja mienia”

Add Comments (+)

  1. michał pisze:

    Najpierw siebie trzeba ratować, no i innych a dopiero potem rzeczy. Ciekawy artykuł.

  2. Karol pisze:

    Ja bym nie ryzykował dla ratowania jakichkolwiek rzeczy. Zdrowie jest najważniejsze, a pożary tak niebezpieczne, że dla głupiego komputera czy innych rzezy można stracić życie.

Leave a Reply

CommentLuv badge

Najciekawsze zdjęcia

Kategorie

Mini Galeria

Gaszenie pożaru Pożar budynku Pożar budynku Pożar budynku Pożar samochodu Pożar trawy